راهکاری جهت پی بردن به رمز عبور ذخیره‌‌شده‌ی شبکه‌ی بی‌سیم در ویندوز شبکه‌ی Wireless ، محیط Command Prompt همان‌طور که می‌دانید هنگامی که قصد دارید به یک شبکه‌ی Wireless متصل شوید بایستی کلید امنیتی آن شبکه را وارد نمایید. این رمز عبور در سیستم ذخیره شده و دفعات بعدی نیازی به وارد کردن آن نیست.