نوعی لباس جدید با شلیک جریان‌های الکتریکی ملایم به درون بدن، درد عضلانی شدید را متوقف می‌کند. این لباس تنگ مجهز به ۵۸ الکترود است که جریان الکتریکی ملایمی را ساطع می‌کنند. زمانی که جریان از خلال پوست می‌گذرد، موجب شل‌شدن عضلات شده و تشنج‌های درناکی که در شرایطی مانند سکته مغزی، ام‌اس و اختلالات