فواید قرص امگا ۳, کمبود امگا ۳ در بدن, نشانه کمبود امگا ۳ کمبود امگا ۳ در بدن, نشانه کمبود امگا ۳ چربی های امگا ۳ برای سلامت و تندرستی ما ضروری هستند. اما تحقیقات اخیر نشان داده بسیاری از افراد، مخصوصا خانم ها دچار کمبود امگا ۳ هستند و همین باعث می شود برخی