کنایه عجیب احمدی نژاد به عدم احراز صلاحیت مشائی رئیس جمهور عصر روز جمعه در نخستین جشنواره عکس بهار که در سالن اجلاس برگزار شد، با بیان اینکه اگر بخواهیم از بهار صحبت کنیم، ‌باید به درازای تاریخ انسان و بلندای همه عظمت انسان سخن بگوییم، به فلسفه اصل حضور انسان در این عالم اشاره