نحوه کوتاه کردن ناخن های نوزاد در این مطلب از ابرتازه ها نحوه کوتاه کردن ناخن های نوزاد را توضیح می دهیم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. ناخن‌های دست نوزاد ٬ کوتاه کردن ناخن های نوزاد ناخن کودک شما نرم‌تر و قابل انعطاف‌تر از ناخن‌های شما است، اما باید حواستان را جمع