گرفتگی شبانه عضلات پا و پیشگیری از آن شاید برای شما هم پیش آمده باشد که موقع خواب دچار دردهای آزار دهنده در ناحیه ی پا و گرفتگی شبانه عضلات پا، بخصوص ساق پا شده باشید. این دردها تنها برای شما اتفاق می افتد بلکه عده دیگری هم هستند که دچار این عارضه می شوند.