برای اینکه خطر آسیب مایکروفر به غذاها را کاهش دهید بهتر است چند نمونه از مواد غذایی را که در ادامه به آنها اشاره می کنیم را هرگز در مایکروفر گرم نکنید.