۱۰ نشانه مردی که زنان از آن ها فرار می کنند!! ۱۰ نشانه مردی که زنان از آن ها فرار می کنند!! مرد بودن ساده نیست. اینکه بخواهید مرد غالب باشید سخت‌تر هم می‌شود. آن‌ها اعتمادبه‌نفسی عالی دارند. طوری وارد اتاق می‌شوند که همه نگاه‌ها را به سمت خود می‌کشانند. وقتی حرف می‌زنند، بقیه فقط