زندگی زناشویی، نیازمند درک متقابل زن و شوهر است. آنان گاهی مجبورند، به هر دلیلی دروغ بگویند! روان شناسان از هفت دروغ شایع زنان به شوهرانشان و، همچنین، دلایل آن سخن گفته اند. این ۷ دروغ عبارتند از: یک: من که عصبانی نیستم! زیرا آنان انتظار دارند که شوهرشرشان به جای سین-جیم کردن ایشان، شرایطشان