فال و طالع بینی روز پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ – ۱  آگوست ۲۰۱۳ از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!… فروردین: شما امروز احساس می‌کنید که از خواب غفلت بیدار شده‌اید، برای اینکه در بخشهای مهمی از زندگیتان خیلی سریع عمل کرده‌اید. با وجود اینکه هم اکنون کیفیت کار شما بهتر شده است،