روز جهانی علم ؛ ۱۰ نوامبر ۱۰ نوامبر روز جهانی علم ، اهداف نامگذاری روز جهانی علم روز جهانی علم در تقویم رسمی بسیاری از کشورها ثبت شده است سازمان جهانی یونسکو که در حوزه‌های علم، فرهنگ و آموزش فعالیت می‌کند، در سال ۱۹۹۹ میلادی‌ در نشستی در بوداپست، دهم نوامبر را به عنوان «روز