یک عضو شورای شهر مدعی هزینه های میلیاردی بدون سند و مدرک در سال ۹۱ شهرداری تهران شد. به گزارش سرویس سیاسی «انتخاب»، حسن بیادی نائب رییس سابق شورای شهر گفت: در سال ۹۱ هزینه فاقد شهرداری تهران در سال ۹۱ حدود هزار‌میلیارد تومان بوده و هنوز هم نتوانستند برای آن مدرک و سندی به