فال و طالع بینی روز جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ – ۲  آگوست ۲۰۱۳ از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!… فروردین: باتوجه به اینکه در پنجمین خانه شما که با خودجوش بودن ارتباط دارد کسوف دیده می شود، دیگر نیازی نیست که خلاقیت و تواناییهای خود را کتمان کنید. اگر شما منتظر