۱۲ بهمن آغاز دهه فجر ۱۲ بهمن۱۳۵۷ ، ۱۲ بهمن سالروز بازگشت امام خمینی به ایران ۱۲ بهمن، سالروز ورود امام خمینی به ایران و آغاز دهه فجر بازگشت امام خمینی (ره) به ایران واقعه‌ای در جریان انقلاب ۱۳۵۷ است که طی آن در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ امام خمینی (ره) پس از ۱۴ سال