فال و طالع بینی روز شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ – ۳  آگوست ۲۰۱۳ از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!… فروردین: وقتی که شما شروع به صحبت کردن می‌کنید، متوقف کردنش کار خیلی راحتی است، اما درست نیست بدون اینکه به حرفهایتان فکر کنید همه چیز را آشکار کنید. شاید شما فکر کنید