روز جهانی ذات الریه ؛ ۱۲ نوامبر روز جهانی پنومونی ، ۱۲ نوامبر روز جهانی ذات الریه ذات الریه (پنومونی) عفونت یا التهاب بسیار شدید ریه ها می باشد افراد مبتلا به سینه پهلو عفونی اغلب سرفه همراه با خلط، تب همراه با لرز شدید، تنگی نفس، درد قفسه سینه گزنده یا شدید در حین