13 آبان روز دانش آموز 13 آبان روز دانش آموز
روز دانش آموز, متن تبریک روز دانش آموز, مطالب جالب روز دانش آموز روز دانش آموز, متن تبریک روز دانش آموز در این مطلب از ابرتازه ها مقاله در مورد ۱۳ آبان و روز دانش آموز را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. سیزده آبان ۵۷ بود. دانشجویان و
روز ملّی مبارزه با استکبار ؛ ۱۳ آبان ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار ، ۱۳ آبان روز دانش آموز ۱۳ آبان یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، لانه ی جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر کردند و جاسوسان آمریکایی را