۱۳ رجب مصادف با ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر روز پدر ، ۱۳ رجب , ولادت حضرت علی(ع) تقدیم به تمام پدران مهربونی که در برابر -تقاضاهای جورواجور فرزندانشان -ندارم به لبخند حزینشان طعنه زد -نمی توانم در نگاه غمگینشان خیمه زد -اما، نمیتوانم هرگز بر لبشان نقش نبست … پدر جان ،