فال و طالع بینی روز دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ – ۵  آگوست ۲۰۱۳ از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!… فروردین: امروز شور و شوق رام نشدنی شما قدرت بیان خلاقانه شما را برانگیخته است، اما شما هنوز هم وسوسه می‌شوید که انرژی های خود را به مسیر مثبتی هدایت کنید. شدت آرزوهای