15 اسفند روز درختکاری 15 اسفند روز درختکاری
اس ام اس و متن روز درختکاری ۱۵ اسفند روز درختکاری اس ام اس روز درختکاری پیام روز درختکاری متن روز درختکاری متن تبریک روز درختکاری پیامک روز درختکاری تاریخ روز درختکاری ۱۵ اسفند روز درختکاری امروز روز درختکاری است ما هم میتوانیم با کاشتن یک درخت در زیباسازی و داشتن هوای سالم شهرمان سهیم
روز درختکاری در ایران روز درختکاری ، ۱۵ اسفند روز درختکاری در ایران، روز ۱۵ تا ۲۲ اسفند ماه به عنوان “هفته منابع طبیعی” نامگذاری شده است که نخستین روز این هفته یعنی ۱۵ اسفند “روز ‌درختکاری‌” است. تاریخچه روز درختکاری روز درختکاری  ابتدا در سال ۱۸۷۲ و در ایالت نبراسکای آمریکا و در تاریخ