15 اکتبر 15 اکتبر
۲۳ مهر روز جهانی زنان روستایی روز جهانی زنان روستایی ، ۱۵ اکتبر روز جهانی زنان روستایی در سال ۲۰۰۸، مجمع عمومی سازمان ملل، به دنبال بحث ‏هایی که در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در بیجینگِ چین در سال ۱۹۵۵ انجام گرفت و نیز به دنبال قعطنامه ۶۲/۱۳۶ سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۷، روز ۱۵
۱۵ اکتبر , تاریخچه استفاده از عصای سفید برای نابینایان, چگونگی ابداع خط بریل, روز جهانی عصای سفید ۱۵ اکتبر ؛ روز جهانی عصای سفید ۱۵ اکتبر ؛ روز جهانی عصای سفید بسیاری از نابینایی ها قابل پیش گیری هستند؛ زیرا نابینایی و کم بینایی، یا ارثی است یا غیرارثی که هر کدام، پیش گیری