۲۴ شهریور روز جهانی مردم سالاری روز جهانی مردم سالاری ، ۱۵ سپتامبر روز جهانی دموکراسی روز جهانی دموکراسی یک رویداد سالانه است که در ۱۵ سپتامبر، برگزار می‌شود. سازمان ملل متحد به منظور پشتیبانی از جنبش‌های ضد استبدادی ۱۵ سپتامبر یا ۲۴ شهریور را روز جهانی دموکراسی نامیده است. مردم‌سالاری یا دموکراسی چیست؟  مردم‌سالاری