شاید آن زمان که سر آلکس فرگوسن به این پسر بچه افتخار عکس گرفتن را می‌داد، فکرش را هم نمی‌کرد که او روزی تبدیل به بهترین بازیکن لیگ برتر انگلیس شود. عکس جالب سرالکس فرگوسن و گرت بیل ۱۷ سال قبل