فال و طالع بینی روز جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ – ۹  آگوست ۲۰۱۳ از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟!… فروردین: امروز بهرام- یعنی سیاره بخت شما- در حالیکه با نپتون تاریک روبرو می‌شود خبرهای زیادی را از ابعاد دیگری دریافت می‌کند، به خاطر همین است که می‌تواند با دوز و کلک شما