18 مهر 18 مهر
روز مبارزه در راه لغو حکم اعدام ؛ ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام ، ۱۰ اکتبر روز مبارزه در راه لغو حکم اعدام اعدام کیفری است که سده‌ها پیش انسان برای مقابله با مجرمان و ارتکاب جرم و با هدف اجرای عدالت اختیار کرده است. شاید تصور بر آن بوده که هر چه
روز جهانی سلامت روانی ؛ ۱۸ مهر ۱۰ اکتبر روز جهانی سلامت روانی ، ۱۸ مهر روز جهانی سلامت روانی روز جهانی سلامت روانی امروز ۱۰ اکتبر، روز جهانی سلامت روانی است. این روز در سال ۱۹۹۲ توسط سازمان بهداشت جهانی به جهت توجه بیشتر به اختلالات روانی، تاثیرات منفی آنها بر جوامع و پیشگیری