روز جهانی حقوق بشر روز جهانی حقوق بشر ، ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر روز جهانی حقوق بشر توسط یونسکو نامگذاری شده است مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و این اعلامیه، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های