روز طلبه ۱۹ دی روز طلبه ، علت نامگذاری روز طلبه به مردان و زنانی که در حوزه علمیه به تحصیل می‌پردازند طلبه گفته می‌شود آیت الله به کسی اطلاق می‌شود که دوره‌ی خارج را با موفقیت گذرانده باشد و به درجه اجتهاد رسیده باشد. • نامگذاری روز طلبه ۱۹ دی ماه روز قیام خونین