روز جهانی آمار ؛ ۲۸ مهر ۲۰ اکتبر روز جهانی آمار ، ۲۸ مهر روز جهانی آمار آمار مفید است چون ابزار تصمیم گیری است آمار علم وسیعی است که راه‌های جمع‌آوری، خلاصه سازی و نتیجه‌گیری از دادهها را مطالعه می‌کند. این علم برای طیف وسیعی از علوم دانشگاهی از فیزیک و علوم اجتماعی گرفته