۲۸ مهر روز جهانی پوکی استخوان روز جهانی پوکی استخوان ، ۲۰ اکتبر روز جهانی پوکی استخوان ممکن است دچار پوکی استخوان باشید، بدون آن که از بیماری خود اطلاع داشته باشید به همین سبب است که پوکی استخوان ”بیماری خاموش“ نامیده می‏شود. در مراحل اولیه‏ ی بروز پوکی استخوان، علائم آن به ندرت ظاهر