21 نوامبر 21 نوامبر
روز جهانی فلسفه ؛ ۲۱ نوامبر فلسفه چیست ، ۲۱ نوامبر روز جهانی فلسفه سازمان یونسکو ۲۱ نوامبر برابر با ۳۰ آبان را روز جهانی فلسفه نامگذاری کرده است. اولین مراسم بزرگداشت روز جهانی فلسفه در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۰۲ برگزار شد. این تصور که فلسفه می‌تواند نقش مهمی در رفاه انسانی، رویارویی با پیچیدگی‌ها
روز جهانی تلویزیون ؛ ۲۱ نوامبر ۲۱ نوامبر روز جهانی تلویزیون ، تاریخچه ورود تلویزیون به ایران تلویزیون به تأثیر‌گذار‌ترین رسانه در عصر ما مبدل شده است. تلویزیون عرصه‌ای برای نمایش تصاویر، فرم‌ها و سبک‌هایی است که انسان را احاطه کرده است. تلویزیون، مردمی‌ترین و پرمخاطب‌ترین مدیوم برای ارتباطات و اطلاع‌رسانی است. نامگذاری روز جهانی