روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی ؛ ۲۴ آبان ۲۴ آبان روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی ، سالروز درگذشت علامه طباطبایی ۲۴ آبان، سالروز درگذشت علامه طباطبایی سید محمدحسین طباطبایی معروف به علامه طباطبایی نویسنده تفسیر المیزان، فقیه، فیلسوف و مفسر قرآن است. اهمیت وی به جهت زنده کردن حکمت و فلسفه و تفسیر در حوزه‌های