روز گل و گیاه ۲۵ خرداد روز گل و گیاه ، فواید گل و گیاه برای انسان یونانی‌ها نخستین ملتی بودند که برای گل‌های مختلف معانی مشخصی تعریف کردند دریافت حتی یک شاخه گل یا یک گلدان کوچک گل، به سرعت می تواند روحیه انسان را تغییر دهد و او را شاد و هیجان زده