۲۷ خرداد روز جهاد سازندگی روز جهاد سازندگی ، ۲۷ خرداد روز جهاد سازندگی جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی در ۲۷ خرداد سال ۱۳۵۸ تشکیل شد جهاد سازندگی نهادی انقلابی است که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ به فرمان روح‌الله خمینی برای رسیدگی به مناطق محروم و دور افتاده ایران تاسیس شد. مقدمه جهاد