بازی آنلاین فوق العاده زیبا و اکشن. شما در شهری تنها هستید . باید در برابر تهاجم زامبی ها از خود دفاع کنید. دستو عمل: برای بازی از موس استفاده کنید. در داخل بازی دستوالعمل موجود است. برای شروع بر روی تصویر زیر کلیک کنید: