عوامل دلزدگی از همسر پس از زایمان عوامل دلزدگی از همسر پس از زایمان خیلی مهم هستند که باید بدانید.افسردگی بعد از زایمان‌گاه با احساس بیزاری و انزجار از همسر همراه است. صدایش را نمی‌توانید تحمل کنید، وقتی که غذا می‌خورد حتی نمی‌توانید او را نگاه کنید و با خودتان می‌گویید: «او چرا اینجوری غذا