IQ IQ
دختر ۱۳ ساله با آی کیوی بالاتر از انیشتین بهره هوشی «نها رامو» نوجوان ۱۳ ساله هندی بیش از «استفان هاوکینگ» و «آلبرت انیشتین» اعلام شده است.
تست IQ: اگر فکر میکنید که خیلی باهوش هستید با ایـن تـست هـوش، IQ خـود را مشخـص کنیـد تستی که در زیر مشاهده می کنید، شاید در عین حال که ساده ترین، بلکه تعیین کننده ترین تست برای سنجش آی کیو باشد. برای انجام این تست باید پس از خواندن هر سئوال در عرض فقط