دانلود گل زیبای کرار جاسم به سایپا در دیدار تیم های سایپا و استقلال تهران در دقیقه ۳۳ بازی کرار جاسم از پرتاب اوت هم تیمی هایش بهترین استفاده را نمود و گل آکروباتیک بسیار زیبایی را برابر تیم  سایپا به ثمر رساند.